അരിയില്ലാഞ്ഞിട്ട്

വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്‍ രചിച്ച ‘അരിയില്ലാഞ്ഞിട്ട്’ എന്ന കവിത കേള്‍ക്കാം. ആലാപനം: ബി. ബാലചന്ദ്രന്‍

 

വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്‍

വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്‍

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content