ഉമ കണ്ട പക്ഷിമരം

രാത്രി മുഴുവന്‍ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ടുകണ്ട് പറന്നു നടന്ന ഉമയും പട്ടവും ഒടുവില്‍ ക്ഷീണിതരായി ഒരു മരക്കൊമ്പില്‍ ചെന്നിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും നേരം പുലര്‍ന്നിരുന്നു.
ഉമ കൌതുകത്തോടെ മരച്ചില്ലകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കണ്ട പട്ടം ചോദിച്ചു, "ഉമക്കുട്ടി എന്താ നോക്കുന്നെ?"
ആ വലിയ മരം നിറയെ പക്ഷിക്കൂടുകളായിരുന്നു.
ഉമ കൂടുകളിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി പട്ടത്തിന് അത് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. "എത്ര കൂടുകളാ...!"
"ഓ..അതാണോ? നമ്മള്‍ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷിമരത്തിലാ..." പട്ടം പറഞ്ഞു.
"പക്ഷിമരമോ...? എന്താ അത്..." ഉമയുടെ കണ്ണുകള്‍ ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് വിടര്‍ന്നു.
"ഇതില്‍ നിറയെ കൂടുകളും പൊത്തുകളുമാ.. അതിലെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളുമുണ്ട്... ഉമക്കുട്ടി ഓരോ കൂട്ടിലും ചെന്നു തൊട്ടേ... അപ്പോള്‍ കാണാം പക്ഷികളേ,..." പട്ടം പറഞ്ഞു.

 


പുള്ള്

കാക്ക

കുഞ്ഞിക്കിളി

കുരുവി

തത്ത

വേഴാമ്പൽ

 

Tags: , , ,

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content