ക്ലാസ് മുറിയിലെ കുളി -സി. കെ. രാജം

 

 

 

1 Comment

അംബിക മേനോൻ September 13, 2021 at 6:40 am

സ്വന്തം ജീവിതവുമായി ബന്ധമുള്ള കഥ.. ഹൃദയസ്പർശിയായി തോന്നി.. ക്ലാസ്സ്‌ മുറികൾ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കൂടാക്കി മാറ്റുന്ന അദ്ധ്യാപകർ..

അഭിനന്ദനങ്ങൾ 🌹💚

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content