ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും

സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക്‌ മുമ്പിൽ ഒരു കവിതയുമായി വൈഷ്ണവി. തമിഴ്‌നാട് ചാപ്റ്ററിലെ ചെന്നൈയിൽ താമ്പരം മലയാളം മിഷൻ പഠനകേന്ദ്രത്തിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് വൈഷ്ണവി. ആമ്പലിൽ തങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ തന്നെ ‘ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും’ എന്ന കവിതയാണ് വൈഷ്ണവി വളരെ മനോഹരമായി ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും – സുഗതകുമാരി

ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടിനോക്കുന്നിതാ
ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളോരീ കാട്ടുപക്ഷി

മഴുതിന്ന മാമരക്കൊമ്പില്‍ തനിച്ചിരുന്നൊ-
ടിയാ ചിറകു ചെറുതിളക്കി

നോവുമെന്നോര്‍ത്തോ പതുക്കെയനങ്ങാതെ
പാവം പണിപ്പെട്ടു പാടിടുന്നു

ഇടറുമിഗ്ഗാനമൊന്നേറ്റു പാടാന്‍ കൂടെ
ഇണയില്ല കൂട്ടിനു കിളികളില്ല

പതിവുപോല്‍ കൊത്തി പിരിഞ്ഞുപോയ്‌
മേയ്‌ചൂടിലടവെച്ചുണര്‍ത്തിയ കൊച്ചുമക്കള്‍

ആര്‍ക്കുമല്ലാതെ വെളിച്ചവും ഗാനവും
കാറ്റും മനസ്സില്‍ കുടിയിരുത്തി

വരവായൊരന്തിയെ കണ്ണാലുഴിഞ്ഞു-
കൊണ്ടൊരു കൊച്ചു രാപ്പൂവുണര്‍ന്ന നേരം

ഒരു പാട്ടു കൂടി പതുക്കെ മൂളുന്നിതാ
ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളോരീ കാട്ടുപക്ഷി

ഇരുളില്‍ തിളങ്ങുമീ പാട്ടു കേള്‍ക്കാന്‍ കൂടെ
മരമുണ്ട് മഴയുണ്ട് കുളിരുമുണ്ട്

നിഴലുണ്ട് പുഴയുണ്ട് തലയാട്ടുവാന്‍ താഴെ
വഴിമര ചോട്ടിലെ പുല്ലുമുണ്ട്

ആരുമില്ലെങ്കിലെന്തായിരം കൊമ്പത്ത്
താരുകളുണ്ട് താരങ്ങളുണ്ട്

അപ്പാട്ടിലാഹ്ലാദ തേനുണ്ട് കനിവെഴും
സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് കണ്ണീരുമുണ്ട്

ഒരു പാട്ടു പിന്നെയും പാടവേ തന്‍ കൊച്ചു
ചിറകിന്റെ നോവ്‌ മറന്നു പോകെ

ഇനിയും പറക്കില്ല എന്നതോര്‍ക്കാതെയാ
വിരിവാനമുള്ളാല്‍ പുണര്‍ന്നു കൊണ്ടേ

വെട്ടിയ കുറ്റിമേല്‍ ചാഞ്ഞിരുന്നാര്‍ദ്രമായ്‌
ഒറ്റചിറകിന്റെ താളമോടെ

ഒരുപാട്ട് വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു പാടുന്നിതാ
ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളോരീ കാട്ടുപക്ഷി.

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US