മഹാകവി അക്കിത്തത്തിന് പ്രണാമം

ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ് , യശശ്ശരീരനായ അക്കിത്തത്തിന് പ്രണാമമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഖത്തറിലെ മലയാളം മിഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളായ അനുധ സുരേഷും ഹാദി അഹമ്മദും ശിവാനി മേനോനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കൂ…

FOLLOW US