അശ്വമേധം

വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ അശ്വമേധം എന്ന കവിത കാമോത്തെ മലയാളം മിഷൻ മുംബൈ ചാപ്റ്റർ (കാമോത്തേ മലയാളി സമാജം) ആമ്പൽ വിദ്യാർത്ഥിയായ രാഹുൽ ശ്രീകാന്ത് ആലപിക്കുന്നു.

(കേൾക്കാനായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content