തിരിച്ചുവരവ്

ലോക കേരള സഭയുടെ ഭാഗമായി മലയാളം മിഷൻ നടത്തിയ പ്രവാസി സാഹിത്യ മത്സരത്തിൽ സീനിയർ വിഭാഗം ചെറുകഥാ രചനയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഇ.കെ. രാഗിണി (ബറോഡ ) യുടെ കഥ, സ്വന്തം ശബ്‌ദത്തിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കാം
(കേൾക്കുവാനായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content