വ്യക്തിത്വം ആകർഷകമാക്കാം – ഒന്നാം ഭാഗം

എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു വ്യക്തിത്വം നേടാനുള്ള വഴികൾ കൂട്ടുകാർക്കു പറഞ്ഞു തരികയാണ് പോസറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റായ സന്തോഷ് ശിശുപാൽ.

 

 

സന്തോഷ് ശിശുപാൽ

 

1 Comment

Nisha Madhu November 13, 2019 at 5:47 pm

കുട്ടികളും മുതിർന്നവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ.

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content