ഓണം സ്‌മൃതി – ഡോ. ശാരദക്കുട്ടി

ല്ലാ ഓണത്തിനും പുന്നത്തുറയിലെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ ഓണക്കളിക്കാരെത്തും. വേലസമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വേലൻ തുള്ളലെന്ന കലാവിദ്യയോളം മികച്ച ഒരോണക്കലയും ഞാനിന്നു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല.

                വേലൻ തുള്ളൽ

സ്ത്രീയാണ് കളിയിലെ പ്രധാന അഭ്യാസി. ഒരേ സമയം പല വിദ്യകളാണവർ ചെയ്യുക. നിലത്ത് കാൽ നീട്ടിയിരുന്ന് മുളകൊണ്ടുള്ള വളയങ്ങൾ കാലിന്റെ തള്ളവിരലിൽ ഇട്ട് കറക്കിക്കൊണ്ട് തലമുകളിലോട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മൂക്കിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ ഒരറ്റം കൂർത്ത ചൂരൽ എറിഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കും. പിന്നീട് അതിനു മുകളിലേക്ക് കൈകൾ പലതരത്തിൽ ചലിപ്പിച്ച് മുളഞ്ചൂരലുകൾ എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് വിചിത്ര രൂപങ്ങളിലുള്ള തേരുകളും ഗോപുരങ്ങളും കെട്ടിപ്പൊക്കും. അപ്പോഴൊക്കെ കാലിലെ വളയങ്ങൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും.ഒരേ സമയം വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും വിപരീത ദിശയിൽ കറങ്ങുന്ന രണ്ടു പെരുവിരലുകൾ. രണ്ടു വളയങ്ങൾ. പാട്ടുകാരും നാടൻവാദ്യക്കാരും അകമ്പടിയുണ്ടാകും. പാട്ടിന്റെ വേഗതക്കനുസരിച്ച് മൂക്കിനു മുകളിലെ വിദ്യ പുരോഗമിക്കും. മൂക്കേൽ വിദ്യ എന്നാണിതിനു പറയുന്നത്. പാട്ട് മന്ദഗതിയിലാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ശില്പം ഒന്നൊന്നായി അഴിഞ്ഞു വന്ന് ഒടുവിൽ കറങ്ങുന്ന വളയവും നിലയ്ക്കും. കറുത്തു മെലിഞ്ഞ ആ കലാകാരി സഭയെ വണങ്ങി എഴുന്നേൽക്കും.

ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു മാത്രമേ ഈ കലാപ്രകടനം കണ്ടിരിക്കാനാവൂ. ഇന്നുമെന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണാത്ഭുതം വേലർകളിയെന്ന ഈ മൂക്കേൽവിദ്യ തന്നെയാണ്. മണ്ണിനടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെട്ടുപോയ പല കലാരൂപങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഓർമ്മയിൽ അത് ഉയർന്നു വരുന്നു. വേലർകളി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട കലയാണ്. അത് പെണ്ണിന്റെ മൂക്കേൽ വിദ്യയാണ്.

ഡോ. ശാരദക്കുട്ടി

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content