വര – ഫാബി ഷാഹുൽ
ഹൂബ്ലി പഠനകേന്ദ്രം, ഗോവ ചാപ്റ്റർ

(കേരള ടൂറിസം ഡെവലെപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ നടത്തിയ ക്ലിന്റ് മെമ്മോറിയൽ ഇന്റർനാഷണൽ ചിത്രരചനാമത്സരത്തിൽ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിത്രം. ഫാബി ഷാഹുലിന് പൂക്കാലത്തിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ.)

 

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content