മലയാളം മിഷന്‍ പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്കായി എറണാകുളം ബോള്‍ഗാട്ടി പാലസില്‍ വച്ച് നടത്തിയ അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടി ഡയറക്ടര്‍ പ്രൊഫ. സുജ സൂസന്‍ ജോര്‍ജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

 

1 Comment

VINOD KUMAR T V August 29, 2018 at 11:04 am

good work by Malayalam Mission.

Leave a Comment

FOLLOW US