ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയാണ്‌ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഇന്നും ഏറ്റവുമധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനത്തുള്ള ഗ്രന്ഥമാണിത്. ഇന്ത്യയിലാകെ പ്രതിവർഷം രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രതികൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പുസ്തത്തിന്റെ കോപ്പികളിൽ പകുതിയോളം കേരളത്തിലാണ് വിൽക്കപ്പെടുന്നത്.മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത കവി അന്‍വര്‍ അലി പൂക്കാലം കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

1 Comment

ഗീത വിജയൻ നായർ January 7, 2018 at 8:52 am

ഗംഭീരം

Leave a Comment

FOLLOW US