ചീഫ് എഡിറ്റർ

പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ ജോർജ്

എഡിറ്റർ

വിധു വിൻസന്റ്

സി-ഡിറ്റ് വിഷ്വൽ ടീം

മനോജ് കൃഷ്‌ണൻ, ബൈജു, പിങ്കി ,വിപിൻ, ദീപു, അജയൻ, വിശാഖ്, അരവിന്ദൻ

സി-ഡിറ്റ് വെബ് ടീം

ബിജു .എസ്.ബി , വിവേക് ആർ.ജെ ,സന്തോഷ് .സി, സുധീർ .പി.വൈ, ഷജിത് .ആർ.ബി

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content