പ്രിയ പൂക്കാലം കൂട്ടുകാരേ,

 

ഈ നവംബർ ഒന്നിന് അറുപത്തി രണ്ടാമത് കേരളപ്പിറവി നമ്മളാഘോഷിച്ചല്ലോ. ഒപ്പം ഭൂമി മലയാളം എന്ന ഭാഷാ പ്രചാരണ പരിപാടിയും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളി കൂട്ടായ്മകളും ഈ പരിപാടിയിൽ കൈകോർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ലോകത്തിൻറെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികളെ ഇനിയും അണി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഭൂമി മലയാളം എന്ന പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്‌ടർ സുജ സൂസൻ സംസാരിക്കുന്നു.

ഭൂമി മലയാളം

അവസാനത്തെ പെൺകുട്ടി

നാദിയ മുറാദ് എന്ന പെൺകുട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത്? 2018-ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ പെൺകുട്ടിയെന്നോ? അതോ ISIS – എന്ന ഭീകരസംഘടന സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടും ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടിയ പെൺകുട്ടിയെന്നോ?

 

തുടർന്ന് വായിക്കുക