പ്രിയ പൂക്കാലം കൂട്ടുകാരേ,

വേനല്‍ക്കാലം മാമ്പഴക്കാലമാണല്ലോ കുട്ടികളേ. കേരളത്തിലെ വടക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ മാന്തോപ്പുകളുണ്ട്. അതൊഴിച്ചാല്‍ കച്ചവട അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാവ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി കേരളത്തിലില്ല.

                                                          

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക >>

ചീഫ് എഡിറ്റർ
പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ ജോർജ്ജ്