പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ,

മാർച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷാ കാലമാണ് .മലയാളം മിഷൻ പരീക്ഷയെ പഠനോത്സവമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. പേടി കൂടാതെ ഉത്സാഹത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന പഠനോത്സവം.

 

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക >>

 

ഏവര്‍ക്കും ആശംസകള്‍.
ചീഫ് എഡിറ്റർ
പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ ജോർജ്ജ്

മാര്‍ച്ച് സ്‌പെഷ്യല്‍

പെണ്‍കരുത്തിന്റെ പുതുവഴികള്‍

വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രാഗല്ഭ്യം തെളിയിച്ച ചില സ്ത്രീകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ലക്കം പൂക്കാലത്തിൽ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക >>

 

പ്രിയ പൂക്കാലം കൂട്ടുകാരേ,

മാർച്ച് 8 അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ആയിരുന്നല്ലോ. ഈ ലക്കം പൂക്കാലത്തിലും വനിതാ ദിനം പ്രമാണിച്ച് പ്രത്യേക ഫീച്ചർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ കഴിവും പ്രാഗല്ഭ്യവും തെളിയിച്ച ചില വനിതകളെ ഈ ഫീച്ചറിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

                                                          

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക >>

എഡിറ്റർ
വിധു വിൻസന്റ്