എഡിറ്റോറിയൽ


ഒരു സബർമതി ഓർമ്മ…

 

പ്രിയ പൂക്കാലം കൂട്ടുകാരേ,

 

2019 ഒക്ടോബർ 2-ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150-ാം ജന്മദിനമാണ്. അദ്ദേഹം മഹാരക്തസാക്ഷ്യം വരിച്ചിട്ട് 2018 ജനുവരി 30-ന്, 70 വർഷം പൂർത്തിയായി. ഹിന്ദു- മുസ്ലിം ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി നിലയുറപ്പിച്ചതുകാരണമാണ് മഹാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നാൾക്കു നാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും ജീവിതദർശനങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവുകയാണ്. ‘എന്റെ ജീവിതം എന്റെ സന്ദേശം’ എന്നാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ജീവിതം കൊണ്ടും മരണം കൊണ്ടും ഗാന്ധിജി തെളിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി തീരത്ത് സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്യ സമരത്തിന്റെ നിർണ്ണായക കാലയളവിൽ ഗാന്ധിജി, കസ്‌തൂർബായും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് ഉപ്പുകുറുക്കൽ സമരപ്പുറപ്പാടുണ്ടായത്. സബർമതിക്ക് ഇന്നും ഒരു ആശ്രമത്തിന്റെ ശാന്തതയുണ്ട്.

തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി

പ്ലാനിമോയിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ടു വണ്ടറിലേക്ക്

 

ഡല്‍ഹി: അധ്യാപിക ക്ലാസ്സില്‍ ‘പ്ലാനിമോ’ (‘പൂക്കാല’ത്തില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ ആലുവീട്ടില്‍ എഴുതിയ ലേഖനം) വായിക്കുകയായിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്‍റെ അമിത ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവത്ക്കരിക്കുന്നതായിരുന്നു ലേഖനം. ലേഖനം വായിച്ചു തീര്‍ന്നപ്പോള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരാഗ്രഹം വേസ്റ്റ് ടു വണ്ടര്‍ മ്യൂസിയം കാണണം. ഡല്‍ഹി ഹസ്താല്‍ വികാസ്പുരി മേഖലയിലെ മലയാളം മിഷന്‍ പഠനകേന്ദ്രമായ ‘അക്ഷരാലയ’ത്തിലെ കുട്ടികളാണ് വേസ്റ്റ് ടു വണ്ടര്‍ കാണാന്‍ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

 

പാഴ്വസ്തുക്കളില്‍ നിന്ന് ലോകത്തിലെ 7 മഹാത്ഭുതങ്ങളുടെ മാതൃക ഉണ്ടാക്കി പ്രദര്‍ശനത്തിന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വ മ്യൂസിയമാണ് വേസ്റ്റ് ടു വണ്ടര്‍. ഡല്‍ഹിയിലെ സരായ് കലെ ഖാനിലാണ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഉപയോഗ ശൂന്യമായ പാര്‍ക്ക് ബെഞ്ചുകള്‍, പഴയ മോട്ടാര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മഹാത്ഭുതങ്ങളുടെ മാതൃകകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തുടർന്ന് വായിക്കുക…