പ്രിയ പൂക്കാലം കൂട്ടുകാരേ,

മഴയോട് മഴയാണ് കുട്ടികളെ കേരളത്തില്‍. ചാരുതകളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ചില ദിവസം മഴ കലി തുള്ളി പെയ്തു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേമാരിയില്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 14 മനുഷ്യജീവനാണ് മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ പൊലിഞ്ഞു പോയത്. അവരോടുള്ള ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് പൂക്കാലം ഈ ലക്കം ഇറങ്ങുന്നത്.

                                                          

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക >>

ചീഫ് എഡിറ്റർ
പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ ജോർജ്ജ്